İTÜ TMDK Halk Oyunları

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümünde tango dersleri başlıyor.

Perşembe / Maçka
15.30-16.30 Başlangıç seviyesi
16.30-17.30 Gösteri çalışması
Yer: İTÜ TMDK Halk Oyunları
Adres: İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı, İTÜ Maçka Yerleşkesi, Beşiktaş – İstanbul