Tango sözlüğü

En sık kullanılan tango figürleri ve terimlerinin anlamlarını içeren en geniş kapsamlı, sesli Türkçe tango sözlüğü şimdi Google Play’den indirilebilir.

Google Play

Anlamı bilinen her hareketin öğrenimi ve öğretimi çok daha kolay olacağı için bu tango sözlüğünü hazırlama ihtiyacı duydum.

İspanyolca telaffuz, tango nedir, milonga adabı ve tango okuryazarı sayfaları da sözlüğe ek kaynaklar olarak takip edilebilr.

*Sözlükte gözden kaçmış olan hataları veya eksiklikleri lütfen sayfanın en altındaki küçük form vasıtasıyla bildiriniz.

Son güncellenme: 2017-01-31 11:32:06

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

– A

Abrazo sarılmak
Yönlendirenin, sol eliyle takipçinin sağ elini tuttuğu ve sağ eli/kolu ile takipçinin belini sardığı tango tutuşu.

Abrazo Cerrado kapalı tutuş
Üst gövdelerin tamamen veya neredeyse temas halinde olduğu tutuş şekli. Eşler arasındaki mesafe çok yakın olduğundan genellikle karmaşık figürler kullanılmaz.

Abrazo Abierto açık tutuş
Gövde teması yerine eller ve kolların temasta bulunduğu tutuş biçimi. Eşler kendi denge merkezlerinde olup aralarındaki mesafe pek çok karmaşık harekete kolaylık sağlayacak kadar açıktır.

Adelante ileri
İleriye doğru dans etmek ya da yürümek.

Adorno süsleme
Dansı süsleyen, güzellik katan hareketler.

Aficionado meraklı, hayran
Tutkulu olarak bir şeyi -tango- takip eden, ona hayran olan kişi.

Aguja iğne
Erkeğin dönüş esnasında parmağının ucunu dik şekilde yere değdirerek süsleme yaparak dönmesi.

Al Costado yana [al cos-tah’-do] Yanlara doğru dans etmek ya da yürümek.

Altın Çağ
Tangonun altın çağı, popülerliğinin zirve konuma çıktığı 1930-1950 yılları arasını tanımlar.

Amague kandırmak [ah-ma’-geh] Bir yöne giderken son anda yön değiştirmek.

Apilado yığılmak [ah-pe-lah-doh] 1. Dansçıların eksenlerinden çıkarak birbirlerine daha fazla yaslanmaları.
2. Çiftlerin birbirlerine yaslanarak yaptığı bir dans türü.

Arrabal kenar mahalle [ar-rah-bal’] Milonga ve tangonun yaratılışına yön veren kenar mahalleleri, varoşları ifade eden bir terim.

Arrabalero kaba [ah-rah-bah-lay’-ro, rah] 1. Kenar mahallelerde yaşayanlar, varoşlar.
2. Görgüsüz, kaba saba insan.
3. Edepsizce ya da görgüsüzce giyinmiş.

Arranque fırlamak [ar-rahn’-kay] Yönlendirenin dönüş esnasında momentum yaratmak için yaptığı bir hareket: takipçiyi durup yana yönlendirerek yapılır.

Arrastre sürüklemek [ar-ras’-tray] Barrida ile aynı.

Arrepentida pişman [ar-ray-pen-tee’-dah] Bir çarpışmayı engelleyecek adımlar.

Arroje atmak [ar-roh-haa] Genellikle yönlendiren sabit dururken takipçiyi kendi önünden atarcasına adım attırıp geri çekmesi şeklinde yapılır.

Atrás geriye [ah-trahs’] Geriye doğru dans etmek ya da hareket etmek.

– B

Bailar dans [bah-e-lar’] Tango dansının kendisi.

Bailarín dansçı [bah-e-lah-reen’] Tüm dansçılara verilen genel isim.

Bailongo yerel dans [bah-e-lon’-go] Milonga için Lunfardo terimi.

Balanceo kadans, salınım [bah-lan-cee-o] Cadencia ile aynı anlamda.

Baldosa yer döşemesi [bal-do’-sah] Kısa temel adım. Temel sekiz adımın 1, 2, 3, 6, 7 ve 8. adımlarından oluşan, dikdörtgen şeklinde adım birleşimi.

Bandoneón [ban-do-lay-on’] Akordeon benzeri, günümüz tangosunun en önemli sazı.

Barrida süpürmek [bar-ree’-dah] Sürükler gibi bir adımla eşin ayağını taşımak- Arrastre ve Llevada olarak da kullanılır.

Barrio komşu bölge [bar’-re-o] Yakın yer, komşu bölge.

Básico temel [bah’-see-co] Tango adımları kalıbı. Genellikle Temel Sekiz Adım olarak görülür.

Bicicleta bisiklet [be-the-clay’-tah] Ayağın dairesel olarak çevrilmesi ile yapılan bir hareket.

Bien Parado güzel duruş
Şık bir duruş.

Bloque engel
Dansçılardan birisinin ayak hareketinin diğerininki tarafından engellenmesi. Genellikle yönlendiren engeller.

Boleo kamçı [bo-lay’-o] Ani yön değiştirme -genellikle ocho hareketinin hızlıca istikamet değiştirmesi- ile ayağın kamçı gibi hareket etmesi.

Brazo kol [brah-tho] Tango dansçısının kolu.

– C

Cabeceo baş ile onaylamak [cah-bay-thay’-o] Dansçılar arasında dansa davet etmenin yazılı olmayan kuralıdır. Göz teması kurulur ve dansa kalkmak isteyen kişi ufak bir baş hareketiyle daveti onaylar. Dans teklifini reddeden kişi bakışlarını başka yöne çevirir.

Cabeza baş [cah-bay’-thah] Dansçının başı.

Cadena zincir [cah-day’-nah] Yönlendirenin çarpı sistemde takipçinin sağ ya da sol dışına çıkıp takipçinin yönünü değiştirerek kendi dönüşü esnasında onu önüne alması.

Cadencia ritim [cah-den’-the-ah] 1. Yönlendirenin ileri ve sol adımlarından oluşan, yön değiştirmek ve genellikle çarpışmaları engellemek için yapılan bir kombinasyon.
2. Dansa başlamadan yönlendirenin takipçiye ağırlık tarafını gösterebilmesi veya ritme alışabilmeleri için yapılan salınım.

Caída düşüş [cah-ee’-dah] Yönlendirenin geri adımında boş ayağını, ağırlığını değiştirmeden, önden çarpı yapıp ya da takipçinin dışarıda olduğu pozisyonlarda boştaki ayağını arkadan, ağırlığını vermeden çarpıya alması.

Calesita atlıkarınca [cah-lay-see’-tah] Yönlendirenin takipçiyi yukarı pasif -askı- pozisyonuna alıp etrafında dönmesi. Takipçi genellikle cuatro (dört) pozisyonunda durur.

Cambio değiştirmek [cahm’-be-o] İki ayak da aynı yöne bakacak şekilde dönüş yapmak. Genellikle Cambio de Frente (yüz değişimi) olarak kullanılır.

Caminada yürüyüş [cah-me-nah’-dah] Öne doğru yürüyüş.

Caminado Valseado valseado yürüyüşü
Adım kombinasyonu. Temel sekiz adımın 3, 4 ve 5. adımlarından oluşur.

Caminar yürümek [cah-me-nar’] Doğal yürüyüş şeklinde yürümek.

Candombe [can-dom-beh] Rio de la Plata bölgesindeki siyahi kölelerin soyundan gelen, davul temelli ritmi olan ve günümüzde hâlâ yapılan bir dans.

Cangrejo yengeç [can-gray’-ho] Takipçi ve yönlendirenin yanyana oldukları yürüyüş şekli.

Canyengue [can-yen-geh] 1900’lerin başında yapılan bir tango türü. Günümüzde hâlâ yapılmaktadır.

Carancanfun
Pek çok kesme (corte) ile dans etmek.

Caricia okşama [kah-ri’-thi-ahh] Ayak üzeri ya da bacak ile eşinin bacağına veya kendi bacağına sürtünmek.

Carpa çadır [car’-pah] Apilado ile aynı anlamda.

Castigada kışkırtma [cas-tee’-ga’-dah] Takipçinin boş bacağını destek bacağına sürterek yaptığı süsleme.

Chiche hassas süsleme [chee’-chay] Boştaki ayak ile yere küçük, ritmik vuruşlar uygulayarak yapılan süsleme.

Cintura bel [thin-too’-rah] Tango dansçısının beli.

Código kod [co’-de-go] Davranış biçimi. Örneğin: cabeceo.

Colgada asılmış [col-gah’-dah] Takipçiyi eksen dışına çıkartıp uzaklaştıracak hareket.

Compadre vaftiz baba
Saygıdeğer, itibarlı, onurlu insan. Barrioda racon kesen kabadayı.

Compadrito berduş
Sokak berduşu. Tangoyu bulan kişiler olduğu kabul edilir.

Compás vuru [com-pahs’] Tangonun dans edildiği müzikal vuruş.

Connection bağlantı
Müzik, tarz, ritim, ortam gibi her şeyin uyumlu olduğu takipçi ve yönlendiren arasında kurulan güzel, duygusal bağ. Bir milongada herkesin aradığı şey.

Contrapaso karşı adım [con-trah-pah’-so] Bir ayağın diğeri arkasında kilitlendiği adım.

Corrida koşuş [cor-ree’-dah] Koşuyormuş gibi gözüken senkoplu adım. Üst bedenler aynı hızda ilerlerken ayakların çift tempo ile kısa ve hızlı hızlı gitmesi.

Corrida Garabito kapalı koşu [cor-ree’-dah gah-rah-bee’-to] Çiftlerin çarpı sistemde sırasıyla birbirlerinin üzerine doğru yürümesi .

Corte kesik [cor’-tay] Genellikle birkaç vuruşta ya da senkoplu yapılan keskin yön değişimi. Çoğunlukla ileri-geri şeklinde çift tempo yapılır.

Cortina perde [cor-tee’-nah] İki tanda arasındaki müzikal ara.

Contrapaso karşı adım [kon-trah-pah’-so] Sistem değiştirmek istenildiğinde ayak değiştirerek ters adım atmak. Rabona anlamında da kullanılır.

Cruce çarpı yapmak
Önden çarpı yaparak ağırlık değiştirmek. Temel sekiz adım 5. adım ile aynı.

Cruzada çarpı [croo-thah’-dah] Serbest bacağın destek bacağın önünde ya da arkasında çarpı yapması. Neredeyse her zaman takipçi tarafından yapılır.

Cuadrado kare [coo-ah-drah-do] Baldosa ile aynı.

Cuatro dört [coo-ah’tro] Dizleri birleştirerek boş bacağın dizden aşağısını geriye doğru kırılmasıyla yandan bakınca 4’e benzeyen bir görüntü oluşturan süsleme. Sıklıkla sacada sonrası ya da gancho yerine yapılır.

Cucharita kaşık [coo-chah-ree’-tah] Yönlendirenin ayağı ile geniş bir kepçe hareketiyle takipçinin ayağını yerden kaldırması. Genellikle ön ocho esnasında takipçinin ayağı ile fiske görüntüsü yaratmak için için yapılır.

Cuerpo vücut [coo-err’-po] Tango dansçısının vücudu.

Cunita bebek yatağı, beşik [coo-nee’-tah] Müzik vuruşuyla oynamak ya da yön değiştirmek için ileri geri sallanmak.

– D

Dedo parmak [day’-do] Tango dansçısının parmağı.

Derecha sağ [day-ray-chah] Vücudun ya da dansın sağ tarafı.

Derecho dik [day-ray’-cho] Dik durmak.

Despacio yavaş [des-pah’-the-o] Müziğin ya da dansın yavaşlaması.

Desplazamiento yer değiştirme [des-plah-thah-me-en’-to] Sacada ile aynı.

Dibujo eskiz çizmek [de-boo’-ho] Rulo ile aynı.

Doble Tiempo çift tempo [do’-blay te-em’-po] Müzikal vuruşun iki katı hızda.

– E

Eje eksen [ay’-hay] Duruş ve dengenin oluşturduğu, dansçının fiziksel ekseni. Yönlendiren ve takipçinin ayrı ayrı eksenleri olmasına karşın bazı tarzlarda bu eksenler birbirlerine yaslanır.

Elevada yüksekten [ay-lay-vah’-do, dah] Ayakları zemine yakın tutmadan dans etmek. 1900lerin başlarında kirli veya çok pürüzlü zeminlerde dans edilirken uygulanan bir tarzdı. Tango daha kaygan, pürüzsüz zeminlere taşınınca dansçılar da zemini okşamaya başladı.

Embutido kakma, işleme [em-boo-tee’-do] Bir ayağın diğerinin arkasında sallanması.

Empujati itilmiş [em-pu-ha-ti:] Bacak ile eşin bacağını itilmesi. Genellikle yönlendiren takipçinin dış tarafından içeriye doğru bacağı iterek takipçiyi çarpıya yönlendirmiş olur.

Enganche kanca [en-gahn’-chay] Gancho ile aynı.

Enroscar tirbuşon [en-ros-car’] Yönlendirenin boş ayağı destek bacağının önünde ya da arkasında çarpı yapacak şekilde dönmesi. Genellikle molinete sırasında yapılır.

Entrada giriş [en-trah’-dah] Yönlendiren takipçiyi yürütmeden ya da ağırlığını değiştirmeden bacakları arasına bacağını sokar.

Entregar teslimiyet [en-tray-gar’] Takipçinin kendini yönlendirene teslim ettiğini göstermesi.

Espalda arka [es-pahl’-dah] Dansçının arkası.

Espejo ayna [es-pay’-ho] Yönelendiren ve takipçinin birbirinin ayna tersi adımlarını yapmaları.

– F

Fanfarrón tantana [fan-far-rone’] Müziğin temposuna göre ayağın yere ritmik olarak vurulması. Chiche olarak da bilinir.

Fantasia fantezi
Gösteri tangosu ile aynı.

Faroliito küçük fener [fah-ro-lee’to] Rulo ile aynı.

Firulete süsleme
Süsleme. Adorno ile aynı.

Freno fren [fray’-no] Bir adımda durmak.

– G

Gancho kanca [gahn’-cho] Serbest bacağın dizden kırılarak kancaya benzer bir şekil alarak eşe dolanması.

Garcha berbat etmek [gahr’-cha] Şanssızlık ya da içine etmek anlamında argo (Lunfardo) kelime. Genellikle eşin ayağına basmakla sonuçlanan yanlış adım için kullanılır.

Gaucho kovboy [gah’-oo-cho] Tangonun gelişmesinde merkezi rolüstlenen Arjantin kovboyları.

Giro dönüş [hee’-ro] Tangodaki dönüş. Genellikle merkezdeki yönlendiren etrafında dönen takipçi tarafından ön-yan-geri-yan adımları ile yapılır.

Golpecito hafif vuruş [gol-pay-thee’-co] Tangodaki en temel süslemelerden birisidir. Duruş anında boştaki ayağın yere hafifçe ritmik şekilde vurmasıdır. Punto, Golpeteo, Fanfarron, Picado ve Zapatato gibi çeşitleri vardır.

Golpeo vuruş [gol-pay’-o] Punto ile aynı.

Golpeteo davul çalmak [gol-pay-tay’-o] Boştaki ayağın tabanıyla yere vurmak.

Gösteri Tangosu
Sunuma veya yarışmaya yönelik olan, çoğunlukla koreografik olarak yapılan danstır. Büyük hareketler, zıplamalar ve bol süslemelerle bezelidir. Sahne tangosu olarak da isimlendirilir.

Grelas kadın
Argoda (Lunfardo) kadın anlamında kullanılan kelime.

Guapo yakışıklı [goo-ah’-po] Yakışıklı ve çekici erkek. Compadre.

– H

Habanera [ah-bah-nay’-rah] Tangoya katkısı bulunmuş Afro-Küban dansı.

Hamaca hamak [ah-bah-nay’-rah] Cunita ile aynı.

– I

Inclinado eğimli [in-cle-nah’-do] Apilado ile aynı.

Intrusión ihlal, zorla girmek [in-troo-se-on’] Eşin bacaklarının arasına serbest bacağı sokmak. Genellikle hızlı bir tekme olarak yapılır.

It takes two to tango tango iki kişiliktir
1952’de Al Hoffman ve Dick Manning’in Takes Two to Tango isimli şarkısında geçen, bazı işlerde iki şeyin yeterince uyumlu olmaması durumunda başarıya ulaşılamayacağını anlatan söz.

Izquierda sol [ith-keer’-dah] Vücudun sol tarafı.

– J

Junta yakın, kapalı [hoon’-tah] Tangoda daha şık bir görüntü elde etmek için her adımdan sonra diz ve ayak bileklerinin yanyana gelmesi anlamında kullanılan kelime.

– K

– L

Lápiz kalem [lah’-pith] Rulo ile aynı.

Latigazo kamçılamak [la-te-gah’-tho] Boleo esnasında bacağın yaptığı kamçı hareketi.

Lento yavaş [len’-to] Yavaş ritme sahip müzik anlamında kullanılan kelime.

Liso akıcı, şık [lee’-so] 1. Akıcı, şık bir dans.
2. Tango Liso bir zamanlar Tango de Salon yerine kullanılırdı.

Llevada taşımak [lyay-vah’-dah] Yönlendirenin uyluk bölgesi ile takipçinin adımını bir sonraki adıma taşıması.

Lunfardo
Buenos Aires’te varoşlarda kullanılan argo. Kelimelerin çoğu tangoda kullanılmaktadır.

Lustrada cila [loos-trah-dah’] Eşlerden birinin boş bacağını aşağı ya da yukarı veya genelikle iki yöne birden hareket ettirerek eşinin bacağını okşar gibi yaptığı süsleme.

– M

Marcar işaretlemek [mar-car’] Yönlendirmek.

Media Luna yarım ay [may’-de-ah loo’-nah] Yarım bir dönüş. Yönlendiren geri yan ve ön adım atarak takipçinin yarım aya benzer bir şekil yaparak dönmesini sağlar.

Media Vuelta yarım dönüş [may’-de-ah voo-el’-tah] Media luna ile aynı.

Milonga [me-lon-gah] 1. Tango yapmak için buluşulan mekan.
2. Genellikle 2/4 ritminde, hızlı, yüksek enerjili, hareketli tango parçaları.
3. Şenlik, festival anlamlarında kullanılır

Milonguero [me-lon-goo-ay’-ro] 1. Tango düşkünü, hayatı tango etrafında dönen kişi.
2. Apilado tarzının diğer adı.

Milonguita
Milongalara katılan kadın.

Mina kuş [mee’-nah] Argoda (Lunfardo) kadın anlamına gelen kelime.

Mirada bakmak
Cabeceo ile aynı anlamda.

Molinete yeldeğirmeni [mo-le-nay’-tay] Takipçinin yönlendiren etrafında ön-yan-geri-yan adımları kullanarak dönmesi.

Mordida ısırık [mor-dee’-dah] Sandwiche ile aynı.

– N

Neo-Tango
Müzik, tutuş ve hareketlerin yeniden biçim almış haliyle yapılan tango. Çağdaş ve elektronik müziğin birleşimi ile oluşturulmuş tango müziklerinin yanında tango olmayan, alternatif müzikler eşliğinde tango adımları ile yapılan dans.

Nuevo yeni [noo-ay’-vo] 1. Bir müzik tarzı. Astor Piazzolla tarafından klasik tango ve cazın birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
2. 1990’lı yıllarda başlayan yeni bir akımı tanımlamak için kullanılan kelime. Yeni figürler, kombinasyonlar, farklı yön değiştirmeler, eşi tutmadan dans etmek gibi yenilikler katmıştır ama en önemli yenilik öğretim metotlarında olmuştur. Atılacak her adımın yönlendirilmesi gerektiğini ve yönlendirmesi olan her hareketin doğru kabul edilebileceğini benimser.

– O

Ocho sekiz [o’-cho] Tangonun en temel dönüş hareketidir.  Üzerinde durulan destek bacağının olduğu tarafa doğru ileri (Ocho Defrente) ya da geri (Ocho Para Atrás) adım ile yürümeye denir.

Ocho Cortado kesilmiş sekiz [o’-cho cor-tah’-do] Dönüşün kesilip yönünün değiştirilmesiyle meydana gelir. Takipçi bu esnada önden çarpı yapar. Sıklıkla yan adım esnasında eşin hafifçe döndürülerek çarpıya alınması olarak kullanılır.

Orillero
1. Buones Aires’in eski, dış yamaçları.
2. Canyengue ile eşanlamlı dans tarzı.

Orquesta orkestra [or-kes’-tah] Müziği çalan orkestrayı işaret eder. Tangonun Altın Çağı sırasında “band” olarak adlandırılan topluluklar da genellikle Orquesta Tipica‘yı tanımlardı.

– P

Palanca kaldıraç [pah-lahn’-cah] Yönlendirenin Fantasia tangoda zıplama hareketlerini yapan takipçiyi taşıması ya da zıplamasına yardımcı olması.

Parada durmak [pah-rah’-dah] Herhangi bir yöndeki herhangi bir durdurma hareketi.

Paralel sistem
Yönlendiren ve takipçinin aynı anda karşılıklı adımlarını attığı yürüyüş sistemi. Yönlendiren sol ile yürürken takipçi sağ ile yürür. Karşılıklı yürüme esnasında atların rahvan yürüyüşüne benzer.

Pareja çift [pah-ray’-hah] Birlikte tango yapan iki kişi.

Pareja tomada çalışma tutuşu
Pek çok farklı şekli olmakla birlikte en çok kullanılanı eşlerin karşılıklı elleri ile birbirlerinin kollarını tuttukları pozisyondur.

Pasada üstünden geçiş [pah-sah’-dah] Yönelndiren ayağı ile parada yapar ve takipçi, gelen enerjiyle birlikte bu ayağın üzerinden geçer. Genellikle süsleme yapılması için zaman tanınan hareketlerden biridir.

Paso adım [pah’-so] Temel tango adımı.

Paso Básico temel adım [pah’-so] Temel sekiz adım ile aynı.

Patada tekme [pah-tah’-dah] Adılar arasında ya da adım yerine atılan tekmedir.

Pausa bekleme [pah’-oo-sah] Çiftin iki ya da daha fazla vuruş boyunca duruşunu koruması.

Pecho göğüs [pay’-cho] Dansçının göğsü.

Picado doğrama [pe-cah’-do] Genellikle öne doğru yürürken süsleme amacıyla topukla yukarıya doğru hafifçe vurmak atmak.

Pie ayak [pe-ay’] Dansçının ayağı.

Pierna bacak [pe-err’-nah] Dansçının bacağı.

Pinta görünüm [peen’-tah] Dansçının genel görünümü.

Pisar adım atmak [pe-sar’] Adım atmak.

Piso zemin, pist [pee’-so] Dans zemini, pist (erkek).

Pista zemin, pist [pees’-tah] Dans zemini, yol (dişil).

Planchadora [plan-chah-dor’-rah] Bir milonga boyunca hiç dansa davet edilmeden sürekli oturan kadınlara denir.

Planeo süzülmek [plah-nay’-o] Ağırlık bacağını kırıp diğer bacağı arkaya doğru uzatarak yapılan dönüş. Dönüş tek nokta üzerinde gerçekleşir. Yönlendiren de takipçi de yapabilir.

Porteño
Buenos Aires limanlarında yaşayan kabadayılara verilen isim.

Postura duruş, endam [pos-too’-rah] Dansçının duruşu. Doğru dans edebilmek için doğru duruşa sahip olmak şarttır. Tango için dik ve rahat bir duruş önemlidir. Gereksiz kasılmalardan uzak durmak dansçının daha uzun süreler, daha konforlu dans edebilmesini sağlayacaktır.

Práctica pratik [prahc’-te-cah] Pratik yapmak için ayrılmış zaman. Milongadan farklı olarak dansçılar birbirlerine yardımcı olur, danslarını geliştirmek için fırsat yakalarlar.

Punto nokta [poon’-to] Serbest bacağın parmak ucuyla yere dokunarak yapılan bir süsleme. Genellikle yürüyüş esnasında bir ya da iki defa yapılırken bekleme sırasında dilendiği kadar yapılabilir.

– Q

Quebrada ara [kay-brah’-dah] Cortenin bir çeşidi: ani bir yön değişimi, genellikle takipçi birkaç vuruş bekletilip belden döndürülür. Çoğunlukla çift tempoda ileri-geri hareketi esnasında yapılır.

– R

Rabona okulu kırmak [rah-bo’-nah] Cruzada sırasında her vuruşta boş ayak ile destek bacağının önünden ya da arkasından çarpı yapmak.

Rebote sekmek
Yön veya adımın gösterilip henüz tamamlanmadan vazgeçilmesi sonucu oluşan sekme, çarpıp geri gelme hareketi.

Resolución çözülme [ray-so-loo-the-on’] Temel sekiz adımın son adımları (6, 7 ve 8).

Ritmo ritim [reet’-mo] Müziğin ritmik öğesi.

Ronda halka [ron’-dah] Dansçıların pistin dış tarafına doğru oluşturduğu halka. Bu dans halkası daima saatin ters yönüne doğru hareket eder. Dans edilemeyecek kadar kalabalık olduğunda iç tarafa doğru bir halka daha oluşturulur. Bu halka da yeterince kalabalık olduğunda içeriye doğru bir halka daha oluşturulur.

Rulo yuvarlak [roo’-lo] Boştaki ayakla yere yuvarlaklar çizmeye denir. Genelde beklemedeyken yapılmasına karşın yürürken de yapılabilir.

– S

Sacada yerine geçmek [sah-cah’-dah] Eşlerden birinin diğerinin boş ayağına doğru yürüyerek bir önceki pozisyonda partnerinin ağırlığının olduğu noktaya kendi ağırlığını taşıması. Sacada yapılan kişinin hareket yönüne göre sacada yapan kişinin adımına bakarak ön, yan ya da geri olarak çeşitlendirilir.

Salida başlangıç [sah-lee’-dah] Dansın ilk adım ya da adımları. Temel sekiz adımın 2’si olan yan adımdan da sıklıkla bu terimle bahsedilir.

Saltito hoplamak [sal-tee’-to] Çiftlerden birinin ya da genellikle ikisinin birden yaptığı ufak zıplama hareketi.

Sándwiche sandviç [sanwiˈtʃe] Eşlerden birinin, diğerinin ayağını iki ayağı arasına almasıyla sandviçe benzer görüntü oluşturan hareket. Genelde öncelikle parada yapılır ve sonra diğer ayak kapatılır.

Sánduche / Sánguche sandviç
Sándwiche ile aynı.

Seguidilla [say-gee-deel’-lyah] Küçük hızlı adımlar. Aynı zamanda bir İspanyol halk dansının adıdır.

Seguir takip etmek [sey-giir] Yönlendirmeyi takip etmek.

Sentada oturmak [sen-tah’-dah] Takipçi tarafından, yönlendirenin destek bacağına oturur gibi yapılan süsleme. Gösteri sonu pozlarında etkileyici bir bitiriş istendiğinde sıklıkla uygulanır.

Sincopado senkop
Güçsüz vuruşun güçlü olarak çalınmasını belirten müzikal bir terimdir fakat dansta genellikle ritmi bölmek ya da kuvvetsiz zamanda adım atmak olarak kullanılır.

Sistema Cruzado çarpı sistem
Yönlendiren ve takipçinin aynı adımı attığı yürüyüş sistemi (aynı anda sağ veya aynı anda sol ayak ile yürüyüş).

Soltada bırakılmış, gitmesine izin verilmiş [sol-ta’-dah] Dans tutuşunu bırakıp fiziksel bağlantıyı kopartmak. Arada hiçbir temas kalmamışsa takipçi göz takibi ile yönlendireni takip eder. Sıklıkla dönüş ile devam edilir ve tekrar dans tutuşuna dönülür.

Suave yumuşak, düzgün [soo-ah’-vay] Yumuşak, şık, hafif, kibar. Özellikle yönlendirenden beklenen bir tarzdır.

Sube y Baja yukarı ve aşağı, tahterevalli
Bir milonga adım kalıbı. Çift birbirlerinin sağ tarafına doğru birlikte öne ve birlikte arkaya doğru yürürler. Bu adımları atarken kalçada hafif bir sallanma olur.

– T

Tanda grup [tanh’-dah] Cortina ile birbirinden ayrılmış genellikle dörtlü fakat bazen üçlü ya da beşli gruplar halinde çalınan müzikler. Tandalar sıklıkla aynı orkestranın benzer dönem parçalarından oluşur ve birbirleri iye uyumlu tarzlara sahiptirler.

Tango de Salon
Salonlarda veya diğer deyişle milongalarda yapılan tango türünü anlatan oldukça geniş kapsamlı bir tanımlama. Çoğunlukla küçük hareketlerle, diğer dansçıları rahatsız etmeden, müzikle uyumun figürden çok daha önemli olduğu bir türdür.

Tanguero [tan-goo-ay’-ro] Tangoya tutku ile bağlı olan kişi.

Temel Sekiz Adım
Tangonun alfabesi kabul edilen temel adım kalıbı. Temel sekizli, temel adım olarak da bilinir.

Genel kalıbın yönlendiren ve takipçi adımları sırasıyla:
1. Yönlendiren geri sağ, takipçi ileri sol adım atar
2. Yönlendiren sola sol, takipçi sağa sağ adım atar
3. Yönlendiren ileri, sol dışarıya doğru sağ adımla takipçinin çaprazına, takipçi solla geri adım atar
4. Yönlendiren sol ön açığa, takipçi geri sağ açığa adım atar
5. Yönlendiren olduğu yerde adım değiştirirken takipçi sol ile ön çarpı adım yapar
6. Yönlendiren sol ön, takipçi sağ geri adım atar
7. Yönlendiren sağa sağ, takipçi sola sol adım atar
8. Yönlendiren solu sağın yanına getirerek, takipçi sağı solun yanına getirerek adım değiştirir
Birinci adımdan üçüncü adıma kadar olan kısma (bazen birden beşe) salida denir. Üçten beşe olan kısma eşi çarpıya götürmek denir. Altıdan sekize kadar olan kısma ise çözülme, tamamlama denir.

Yeni eğitim sisteminde ise temel sekiz adım esas olarak takipçinin adımları olarak kabul edilir ve erkeğin adımları isimlendirilmemiştir. Adımların sıra numarası olarak değil, posizsyonların isimleri olarak öğrenilmesi dans ederken yaratıcılığı geliştirebilmek adına daha doğrudur.
1 isimli adım takipçinin ön adımı
2 isimli adım takipçinin yan adımı
3 isimli adım takipçinin yönlendiren ile karşılıklı olmadığı geri adımı
4 isimli adım takipçinin arka açık çapraza adımı
5 isimli adım takipçinin önden çarpı adımı
6 isimli adım takipçinin yönlendiren ile karşılıklı olduğu geri adımı
7 isimli adım takipçinin yan adımı
8 isimli adım takipçinin olduğu yerde destek ayağını değiştirmesi

Tijera makas
1. Boştaki bacağın destek bacağı önünde çarpı yapıp bir sonraki adım için beklediği pozisyon.
2. Küçük bir zıplama ile havada destek bacağının değiştirilmesi. Bu esnada düz duran bacaklar makas görünümü oluşturur.

Titubeo duraksama [te-too-bay’-o] Pausa ile aynı.

Trabada bağlı [trah-bah’-dah] Cruzada ile aynı.

Traspié tökezlemek [trahs-pe-ay’] Senkoplu adımlarla ilerlemek. Örneğin milonga traspie ana ritimler arasında yürüyüşlerin olduğu bir tarzdır.

Truco numara [troo’-co] Genellikle gösteri tangosunda yapılan hileler ya da maharet gerektiren hareketler.

– U

– V

Vals vals [vahls] 3/4’lük vuruşa sahip Arjantin Tango müziği ve bu müzikle yapılan dans.

Vareador [vah-ray-ah-dor’] Bütün takipçilerle dans eden ama hiçbirisiyle ciddi bir ilişki/muhabbet kurmayan kişi.

Víbora engerek [vee’-bo-rah] Yönlendirenin, takipçinin bacakları arasına sağ bacağını koyarak takipçinin sol ve hemen ardından yön değiştirterek sağına sacada yaptığı hareket.

Volcada devirmek [vol-cah’-dah] Takipçinin ekseninin yönlendirene doğru yıkıldığı pozisyon. Dışarıdan bakınca ters bir V harfine ya da volcana benzer.

Voleo [vo-lay’-o] Boleo ile aynı.

– Y

– Z

Zapatazo ayak vuruşu [thah-pah-tah’-tho] Dansçının ayaklarını birbirine vurarak yaptığı süsleme.

Zarandeo sallamak [thah-ran-day’-o] İleri geri sallanmak ya da olduğu yerde dönmek.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Google Play

Tango sözlüğü genel olarak internet üzerinde bulunan İspanyolca ve İngilizce tango kaynaklarından tercüme edilerek hazırlanmıştır. Sözlük diyorum fakat bazı terimlerin daha anlaşılır olabilmesi adına sadece tercümesini yazmakla yetinmeyip derslerde anlattığım şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yayınlandığı tarihte en fazla terimi kapsayan bu tango sözlüğü yakın zamanda geliştirilerek çok daha geniş kapsamlaı bir hâle getirilebilir. Daha düzgünü, daha mâkûl altyapı ile yapılana kadar görmüş olduğunuz hataları, eksiklikleri bildirirseniz en azından bu sayfayı elimden geldiğince güncel tutmaya gayret ederim.

Terim önerisinde bulunun

 


Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Terim

Okunuşu

Anlamı

Açıklaması