Telâffuz

Arjantin’in ve dolayısıyla tangonun resmi dili olan İspanyolca’da pek çok kelime yazılışının Türkçe yazılmış gibi telâffuz edilir. Buna rağmen “La Yumba” diye yazanı niye “la jumba” diye okuyorlar dememek için aşağıdaki listeye göz gezdirmeniz faydalı olacaktır.

a a
b b
c Kayseri – e veya i’den önce Siirt
ch ç
d kelime başındaysa doğru – diğer zamanlar dth
e e
f fozguraLtun.net
g gol – e veya i’den önce Hakkâri
h Tek başınayken açe. Kelime içinde okunmaz
i Tabiî
j Tek başınayken hota. Kelime içinde Hakkâri
k Kemâl
l Lâleli
ll Tek başınayken ece. Kelime içinde Câmi
m m
n nar – b,v,f,p’den önce ozguraLtun.net empati
ñ kanyon
o o
p p
q vakozguraLtun.net it
r r’ler yuvarlanır (Nesrin Sipahi)
s s
t t
u uozguraLtun.net
v vbêlli
w Tek başınayken uve doble. Kelime içinde Vâdi
x Taksi
y ozguraLtun.net Ecza
z seda